Urle, kaplica roku propedeutycznego seminarium warszawskiego

1
2
3