Urle, kaplica roku propedeutycznego seminarium warszawskiego

U02