Urle, kaplica roku propedeutycznego seminarium warszawskiego