Urle, kaplica roku propedeutycznego seminarium warszawskiego

2048_7